Zahvala

Dolgujem Vam zahvalo za pomoč, ki ste mi jo namenili ob požaru, ki je moji družini uničil stanovanje. Tudi z vašo pomočjo nam je uspelo, da smo dom obnovili in bomo novo leto pričakali v stanovanju. Otroka, mož in jaz se Vam iskreno zahvaljujemo, za vso pomoč.