Vodstvo slovenske policije si skuša z zlorabo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja podrediti delovanje policijskih sindikatov

Iz javno dostopnih medijev je razvidno, da je vodstvo slovenske policije izreklo predsednikoma policijskih sindikatov opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja. Oba predsednika policijskih sindikatov sta si "prislužila" ta ukrep, ker sta pri izvajanju sindikalne dejavnosti javno komentirala stanje v policiji in pravice zaposlenih.