Vlada enostransko izsiljuje podpis dogovora ESS

Vseh devet sindikatov, članov pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) je vladno stran že pred desetimi dnevi obvestilo, da nameravajo pristopiti k podpisu dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače in regresu za letošnji letni dopust ter k podpisu aneksov h kolektivnih pogodbam, pripravljenih v skladu z dogovorom. Vladna stran pa je šele včeraj popoldne potrdila besedila dogovora in njegovih izvedbenih aneksov h kolektivnim pogodbam ter enostransko določila današnji dan za podpis dogovora.