Stališče Konfederacije sindikatov javnega sektorja do preoblikovanja Kapitalske družbe d.d.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) zastopa interese 74.000 zaposlenih v javnem sektorju, kar je velika večina tistih, ki so sindikalno organizirani. Ker so prav sindikati, ki so včlanjeni v KSJS, tudi večinsko podprli vladni predlog o ustanovitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, je konfederacija dolžna varovati interese javnih uslužbencev pri izvajanju tega zavarovanja.