Stališča sindikalnih central o predlogu PKP8

Sindikalne centrale so Vladi, Državnemu zboru, Državnemu svetu, poslankam in poslancem poslale svoje amandmaje na predlog PKP8 ter jih pozvale, da naj jih podprejo in predlagajo v sprejem v zakonodajnem postopku.