Stališča KSJS v zvezi s predlaganim združevanjem javnih agencij

(07.10.2020) KSJS je Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala javno sporočilo glede predlaganega združevanja javnih agencij.