Stališča KSJS glede vladnih izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja

KSJS opozarja, da bo o temeljnih vprašanjih sistema plač v javnem sektorju potrebno doseči soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.