Sporočila

KSJS zavrača nov vladni odlok v zvezi z zajezitvijo širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

KSJS kot nesprejemljivega zavrača nov vladni Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki zaposlenim v organih državne uprave, nalaga obveznost izpolnjevanja le pogoja prebolevnosti ali cepljenja.

Več

Poziv Vladi RS k izpolnitvi obveznosti do javnih medijev

KSJS je na mednarodnem posvetu, ob zaključku štiriletnega projekta KSJS »Skupaj nad izzive trga dela«, obravnavala tudi razmere v obeh nacionalnih javnih medijih in pripravila skupni poziv Vladi RS, da naj preneha s svojo samovoljo in z denarjem, ki ga v državno blagajno prispevamo vsi, plača opravljeno javno službo STA in zagotovi ustrezno financiranje RTV Slovenija.

Več

Zapustil nas je VLADIMIR TKALEC

NEKDANJI GLAVNI TAJNIK SIJUS

Več

Poziv sindikalnih central poslanskim skupinam Državnega zbora RS

Sindikalne centrale so na poslanke in poslance DZ naslovile poziv, da naj glasujejo PROTI predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu

Več

Vlada enostransko izsiljuje podpis dogovora ESS

Vseh devet sindikatov, članov pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) je vladno stran že pred desetimi dnevi obvestilo, da nameravajo pristopiti k podpisu dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače in regresu za letošnji letni dopust ter k podpisu aneksov h kolektivnih pogodbam, pripravljenih v skladu z dogovorom. Vladna stran pa je šele včeraj popoldne potrdila besedila dogovora in njegovih izvedbenih aneksov h kolektivnim pogodbam ter enostransko določila današnji dan za podpis dogovora.

Več

Izjava sindikalnih central o vladnih sistematičnih kršitvah socialnega dialoga in o umiku iz ESS

Reprezentativne sindikalne centrale že več kot eno leto opozarjamo na odsotnost socialnega dialoga in na omalovažujoč odnos vlade do socialnega dialoga in socialnih partnerjev. Vlada Republike Slovenije sistematično in namerno krši Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki ji nalagajo, da s socialnimi partnerji sodeluje pri pripravi zakonov, zlasti tistih ki zadevajo socialno ekonomski položaj ljudi, še preden jih sprejme in posreduje v Državni zbor.

Več

Pismo sindikalnih central evropskim institucijam - stanje socialnega dialoga v Sloveniji

Sindikalne centrale so Evropski komisiji in ostalim evropskim institucijam ter predstavnikom Mednarodne organizacije dela (ILO) posredovale pismo, v katerem so opisale stanje socialnega (ne)dialoga v Sloveniji in jih pozvale k jasnemu pozivu Vladi RS, da nemudoma preneha s sprejemanjem enostranskih rešitev in da se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga, ki jo mora imeti tako v skladu s pogodbami EU, dokumenti ILO kot tudi v skladu s slovensko zakonodajo in sprejetimi zavezami.

Več

Sindikati KSJS ne pristajajo na vladni ultimat

Pogajalska skupina KSJS je bila na ponedeljkovih pogajanjih o odpravi varčevalnih ukrepov iz časov ZJUF-a glede povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja neprijetno presenečena, saj je vladna stran svoj predlog oblikovala po principu »vzemi ali pusti« in zahtevala odločitve sindikatov v izjemno kratkem času – do danes

Več

Kampanja Za obSTAnek

Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije skupaj s prijatelji STA, med katerimi je tudi KSJS, ob 3. maju, svetovnem dnevu svobode medijev, naznanja začetek kampanje Za obSTAnek, s katero bomo zbirali sredstva za pomoč Slovenski tiskovni agenciji.

Več

Poslanica KSJS ob 1. maju

Delavkam in delavcem nobena pravica ni bila in ne bo podarjena.

Več

KSJS ima dovolj ignorance sindikatov

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije izražamo protest nad načinom, kako je vlada »vključila« socialne partnerje v oblikovanje Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Sindikati nismo imeli nikakršne možnosti vpliva na dokument. Največja stopnja sodelovanje so bile predstavitve posameznih resorjev (zgolj nekaterih, ki so se sami tako odločili).

Več

KSJS poziva vlado naj preneha z napadi na neodvisnost STA

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) obsoja vladno stopnjevanje pritiskov na institucionalno avtonomijo Slovenske tiskovne agencije (STA) in poskus zamenjave njenega vodstva, katerega namen je očitno težnja po utišanju vira zaupanja vrednih informacij.

Več

KSJS nasprotuje Zakonu o debirokratizaciji

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) z zgroženostjo ugotavljamo, da se ignorantski modus operandi te vlade nadaljuje.

Več

KSJS poziva Vlado RS naj takoj zagotovi sredstva za nemoteno delovanje STA

KSJS ostro obsoja ravnanje Urada Vlade RS za komuniciranje, ki tudi v letošnjem letu nadaljuje z neplačevanjem izvajanja javne službe STA.

Več

Odziv Evropske komisije na zaskrbljujoče stanje socialnega dialoga v Sloveniji

Direktor Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji Jordi Curell je v odzivu na poziv vseh slovenskih reprezentativnih sindikalnih central poudaril, da je Evropska komisija zavezana k branjenju socialnega dialoga, kot enega izmed ključnih stebrov socialno-tržnega gospodarstva.

Več

Stališča KSJS glede vladnih izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja

KSJS opozarja, da bo o temeljnih vprašanjih sistema plač v javnem sektorju potrebno doseči soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.

Več

Skupna izjava sindikalnih central glede testiranja na Covid-19

Sindikalne centrale so opozorile na številne težave, s katerimi se soočajo zaposleni zaradi zahtevanega testiranja na Covid-19.

Več

Stališča sindikalnih central o predlogu PKP8

Sindikalne centrale so Vladi, Državnemu zboru, Državnemu svetu, poslankam in poslancem poslale svoje amandmaje na predlog PKP8 ter jih pozvale, da naj jih podprejo in predlagajo v sprejem v zakonodajnem postopku.

Več

Izjava sindikalnih central glede pogajanj o PKP8

Ker so vladni predstavniki na pogajanjih navedli, da imajo glede predlogov socialnih partnerjev izključno mandat, da jih evidentirajo, slišijo in zapišejo, nimajo pa mandata, da se o njih tudi uskladijo, je sindikalna stran predlagala, da se pogajanja nadaljujejo takoj, ko bodo vladni predstavniki mandat za pogajanja pridobili.

Več

Pričakovanja sindikalnih central pred začetkom pogajanj o PKP8

Sindikalne centrale so pred začetkom pogajanj o PKP8 javno izrazila pričakovanja, da bodo le-ta za razliko od pogajanj o PKP7 potekala v skladu s sprejetim Poslovnikom in da bodo imeli vladni pogajalci mandat za pogajanja.

Več

Poziv sindikalnih central evropskim institucijam

Sindikalne centrale so Evropsko komisijo in Evropski ekonomski in socialni odbor seznanile z zaskrbljujočim stanjem socialnega dialoga v Sloveniji in o odločitvah, ki jih Vlada in Državni zbor v zadnjem času, v vedno večji meri, sprejemata brez javne razprave in mimo socialnega dialoga.

Več

KSJS: Plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah bo treba doseči preko sodišča

Konfederacija sindikatov javnega sektorja je preko svojega člana, Policijskega sindikata Slovenije, vložila kolektivni delovni spor glede izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah

Več

Poziv sindikalnih central k presoji diskriminatornosti 21. in 22. člena PKP7

Sindikalne centrale so na varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti naslovile poziv k presoji diskriminatornosti 21. in 22. člena PKP7, ki sistemsko posegata v Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih in nimata povezave z epidemijo.

Več

Izjava sindikalnih central o zlorabi interventne zakonodaje za trajni poseg v sistemsko zakonodajo

Sindikalne centrale so napovedale skorajšnje odločanje o vložitvi presoje skladnosti sprejetega 28. člena PKP7 z Ustavo RS in o sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela zaradi kršitve Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja.

Več

Poziv sindikalnih central poslancem DZ, da iz predloga PKP7 črtajo 28. in 29. člen.

Sindikalne centrale so poslanke in poslance Državnega zbora pozvale, da iz predloga PKP7 črtajo 28. in 29. člen PKP7, s katerima se uvaja diskriminatorno obravnavanje starejših delavcev v delovnem razmerju, zlasti na področju varstva pred odpovedjo.

Več

Skupna izjava sindikalnih central po zaključku pogajanj za PKP7

V sindikalnih centralah pričakujejo, da bo vlada še pred sprejemom predloga PKP7 na vladi in še po tem, do sprejema PKP7v Državnem zboru, skušala s socialnimi partnerji uskladiti neusklajene določbe.

Več

Poziv sindikalnih central poslancem DZ glede predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu

Sindikalne centrale so poslanke in poslance Državnega zbora pozvale, da naj glede predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu podprejo sklep, da je le-ta neprimeren za nadaljnjo obravnavo.

Več

KSJS začenja s pripravami na splošno stavko

(04.12.2020) Predsedstvo KSJS je ocenilo, da Vlada RS v dogovoru z delodajalci epidemijo zlorablja za odstop od zakonsko dogovorjenega zvišanja minimalne plače.

Več

Protest sindikalnih central zaradi zavrnitve njihove udeležbe na Odboru za finance

(23.11.2020) Sindikalne centrale so na predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča naslovile javno pismo, v katerem so izrazile oster protest, ker jim je bilo onemogočeno sodelovanje v razpravi o predlogu PKP6 na Odboru za finance.

Več

Poziv sindikalnih central poslankam in poslancem glede minimalne plače

(20.11.2020) Sindikalne centrale pozivajo poslanke in poslance Državnega zbora RS, da ne vlagajo in ne podpirajo morebitnih amandmajev, s katerimi bi zamrznili minimalno plačo.

Več

KSJS nasprotuje zamrznitvi minimalne plače

(05.11.2020) Odziv KSJS na neupravičene pozive delodajalskih organizacij po zamrznitvi minimalne plače.

Več

Stališča KSJS v zvezi s predlaganim združevanjem javnih agencij

(07.10.2020) KSJS je Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala javno sporočilo glede predlaganega združevanja javnih agencij.

Več

Prvo regionalno srečanje sindikatov KSJS v Pomurju

Več

Vabilo na praznovanje 1. maja na Rožniku

Več

Vabilo na praznovanje 1. maja na Rožniku

Več

1. regionalni posvet v okviru projekta KSJS "Skupaj nad izzive trga dela"

Več

Odprava anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 26. plačnega razreda

Več

Protestni shod

»Skupaj za skupino J in ostale najslabše plačane v javnem sektorju«

Več

Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga v Sloveniji

Več

Počitnice v Termah Olimlje in v kampu Stupice

Izšli so novi razpisi za letovanje v naših hišicah in na novo v počitniški prikolici.

Več

3. redna skupščina SI-JUS

6. april 2016

Več

Modra zavarovalnica- individualna vplačila brez vstopnih stroškov

Na Modri zavarovalnici so letos ponovno pripravili akcijo BREZ VSTOPNIH STROŠKOV, ki bo potekala vse do marca 2014. Javni uslužbenci imate v tem času posebno priložnost, da si zvišate dodatno pokojnino ter obenem znižate dohodnino.

Več

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) glede uporave piškotkov

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do februarja 2013

Več

Zakon o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do avgusta 2012

Več

Sklep o razglasitvi splošne stavke javnega sektorja

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do maja 2011

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do marca 2011

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.

Več

Pismo ministru Lukšiču

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do septembra 2010

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.

Več

Posebna ponudba Apartmajev Rogla Nune

Več

Preklic odpoved Kolektivne pogodbe za javni sektor in odpovedi kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev oziroma aneksov k tem pogodbam

Več

KSJS Slovenije ne organizira stavke

Obveščam vas, da Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije svojih sindikatov ne poziva na stavko. Stavko 27.9.2010 so razglasili pretežno poklicni sindikati javnega sektorja, ki na vsak način želijo odpravo plačnih nesorazmerij v določenih rokih, ne glede na ekonomske in družbene razmere.

Več

Sestanek KSJS s predsednikom vlade

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se je dne, 15.9.2010, sestala s predsednikom vlade in nekaterimi ministri.

Več

Strokovno usposabljanje sindikalnih zaupnikov sindikata SI-JUS za socialni dialog

V okviru projekta socialnih partnerjev KSJS SI-PART, ki je namenjen krepitvi socialnega dialoga, je KSJS Slovenije načrtovala tudi usposabljanje sindikalnih zaupnikov sindikata SI-JUS.

Več

Tečaj jadranja

Jadralni tečaj z izpitom za voditelja čolnov za člane SI-JUS 15% ceneje!

Več

Pripombe na Zakon o zdravstveni dejavnosti

Sindikati, člani KSJS Slovenije so se seznanili s predlogi zakona, ki jih je MZ posredovalo v javno obravnavo 1.12.2009 in nato s ponovnim predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je MZ posredovalo 11.1.2010. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije sta posredovala svoje pripombe neposredno predlagatelju.

Več

Stališče Konfederacije sindikatov javnega sektorja do preoblikovanja Kapitalske družbe d.d.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) zastopa interese 74.000 zaposlenih v javnem sektorju, kar je velika večina tistih, ki so sindikalno organizirani. Ker so prav sindikati, ki so včlanjeni v KSJS, tudi večinsko podprli vladni predlog o ustanovitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, je konfederacija dolžna varovati interese javnih uslužbencev pri izvajanju tega zavarovanja.

Več

Zahvala

Dolgujem Vam zahvalo za pomoč, ki ste mi jo namenili ob požaru, ki je moji družini uničil stanovanje. Tudi z vašo pomočjo nam je uspelo, da smo dom obnovili in bomo novo leto pričakali v stanovanju. Otroka, mož in jaz se Vam iskreno zahvaljujemo, za vso pomoč.

Več

Sestanek z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem

V sredo, 27.10.2009 so se predstavniki GO SI-JUS M. Belavič, M. Šibanc, T. Popit in V. Tkalec sestali z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem. Tema razgovora je bila prevedba delovnih mest v plačne razrede, uvrstitev delovnih mest v plačne razrede v javnih zavodih ZRSŠ, CPI, ACS po Uredbi o uvrščanju in sodelovanje med MŠŠ in SI-JUS.

Več

Pobuda za dopolnitve Kolektivne pogodbe

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije sta na predlog javnih zavodov sklenila, da predlagata dopolnitev KP za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti z delovnim mestom v plačni skupini J in sicer ...

Več

Pobuda za dopolnitve Uredbe o uvrstitvi delovnih mest

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije dajeta pobudo, da se dopolni Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede z delovnim mestom v plačni skupini I.

Več