Sporočila

Protest sindikalnih central zaradi zavrnitve njihove udeležbe na Odboru za finance

(23.11.2020) Sindikalne centrale so na predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča naslovile javno pismo, v katerem so izrazile oster protest, ker jim je bilo onemogočeno sodelovanje v razpravi o predlogu PKP6 na Odboru za finance.

Več

Poziv sindikalnih central poslankam in poslancem glede minimalne plače

(20.11.2020) Sindikalne centrale pozivajo poslanke in poslance Državnega zbora RS, da ne vlagajo in ne podpirajo morebitnih amandmajev, s katerimi bi zamrznili minimalno plačo.

Več

KSJS nasprotuje zamrznitvi minimalne plače

(05.11.2020) Odziv KSJS na neupravičene pozive delodajalskih organizacij po zamrznitvi minimalne plače.

Več

Stališča KSJS v zvezi s predlaganim združevanjem javnih agencij

(07.10.2020) KSJS je Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala javno sporočilo glede predlaganega združevanja javnih agencij.

Več

Prvo regionalno srečanje sindikatov KSJS v Pomurju

Več

Vabilo na praznovanje 1. maja na Rožniku

Več

Vabilo na praznovanje 1. maja na Rožniku

Več

1. regionalni posvet v okviru projekta KSJS "Skupaj nad izzive trga dela"

Več

Odprava anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 26. plačnega razreda

Več

Protestni shod

»Skupaj za skupino J in ostale najslabše plačane v javnem sektorju«

Več

Za pravico do pogajanj in ohranitev socialnega dialoga v Sloveniji

Več

Počitnice v Termah Olimlje in v kampu Stupice

Izšli so novi razpisi za letovanje v naših hišicah in na novo v počitniški prikolici.

Več

3. redna skupščina SI-JUS

6. april 2016

Več

Modra zavarovalnica- individualna vplačila brez vstopnih stroškov

Na Modri zavarovalnici so letos ponovno pripravili akcijo BREZ VSTOPNIH STROŠKOV, ki bo potekala vse do marca 2014. Javni uslužbenci imate v tem času posebno priložnost, da si zvišate dodatno pokojnino ter obenem znižate dohodnino.

Več

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) glede uporave piškotkov

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do februarja 2013

Več

Zakon o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do avgusta 2012

Več

Sklep o razglasitvi splošne stavke javnega sektorja

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do maja 2011

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do marca 2011

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.

Več

Pismo ministru Lukšiču

Več

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do septembra 2010

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.

Več

Posebna ponudba Apartmajev Rogla Nune

Več

Preklic odpoved Kolektivne pogodbe za javni sektor in odpovedi kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev oziroma aneksov k tem pogodbam

Več

KSJS Slovenije ne organizira stavke

Obveščam vas, da Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije svojih sindikatov ne poziva na stavko. Stavko 27.9.2010 so razglasili pretežno poklicni sindikati javnega sektorja, ki na vsak način želijo odpravo plačnih nesorazmerij v določenih rokih, ne glede na ekonomske in družbene razmere.

Več

Sestanek KSJS s predsednikom vlade

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se je dne, 15.9.2010, sestala s predsednikom vlade in nekaterimi ministri.

Več

Strokovno usposabljanje sindikalnih zaupnikov sindikata SI-JUS za socialni dialog

V okviru projekta socialnih partnerjev KSJS SI-PART, ki je namenjen krepitvi socialnega dialoga, je KSJS Slovenije načrtovala tudi usposabljanje sindikalnih zaupnikov sindikata SI-JUS.

Več

Tečaj jadranja

Jadralni tečaj z izpitom za voditelja čolnov za člane SI-JUS 15% ceneje!

Več

Pripombe na Zakon o zdravstveni dejavnosti

Sindikati, člani KSJS Slovenije so se seznanili s predlogi zakona, ki jih je MZ posredovalo v javno obravnavo 1.12.2009 in nato s ponovnim predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je MZ posredovalo 11.1.2010. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije sta posredovala svoje pripombe neposredno predlagatelju.

Več

Stališče Konfederacije sindikatov javnega sektorja do preoblikovanja Kapitalske družbe d.d.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) zastopa interese 74.000 zaposlenih v javnem sektorju, kar je velika večina tistih, ki so sindikalno organizirani. Ker so prav sindikati, ki so včlanjeni v KSJS, tudi večinsko podprli vladni predlog o ustanovitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, je konfederacija dolžna varovati interese javnih uslužbencev pri izvajanju tega zavarovanja.

Več

Zahvala

Dolgujem Vam zahvalo za pomoč, ki ste mi jo namenili ob požaru, ki je moji družini uničil stanovanje. Tudi z vašo pomočjo nam je uspelo, da smo dom obnovili in bomo novo leto pričakali v stanovanju. Otroka, mož in jaz se Vam iskreno zahvaljujemo, za vso pomoč.

Več

Sestanek z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem

V sredo, 27.10.2009 so se predstavniki GO SI-JUS M. Belavič, M. Šibanc, T. Popit in V. Tkalec sestali z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem. Tema razgovora je bila prevedba delovnih mest v plačne razrede, uvrstitev delovnih mest v plačne razrede v javnih zavodih ZRSŠ, CPI, ACS po Uredbi o uvrščanju in sodelovanje med MŠŠ in SI-JUS.

Več

Pobuda za dopolnitve Kolektivne pogodbe

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije sta na predlog javnih zavodov sklenila, da predlagata dopolnitev KP za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti z delovnim mestom v plačni skupini J in sicer ...

Več

Pobuda za dopolnitve Uredbe o uvrstitvi delovnih mest

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije dajeta pobudo, da se dopolni Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede z delovnim mestom v plačni skupini I.

Več