Skupna izjava sindikalnih central glede testiranja na Covid-19

Sindikalne centrale so opozorile na številne težave, s katerimi se soočajo zaposleni zaradi zahtevanega testiranja na Covid-19.