Sklep o razglasitvi splošne stavke javnega sektorja