Sestanek z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem

V sredo, 27.10.2009 so se predstavniki GO SI-JUS M. Belavič, M. Šibanc, T. Popit in V. Tkalec sestali z generalnim sekretarjem MŠŠ Darkom Kraševcem. Tema razgovora je bila prevedba delovnih mest v plačne razrede, uvrstitev delovnih mest v plačne razrede v javnih zavodih ZRSŠ, CPI, ACS po Uredbi o uvrščanju in sodelovanje med MŠŠ in SI-JUS.