Pripombe na Zakon o zdravstveni dejavnosti

Sindikati, člani KSJS Slovenije so se seznanili s predlogi zakona, ki jih je MZ posredovalo v javno obravnavo 1.12.2009 in nato s ponovnim predlogom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je MZ posredovalo 11.1.2010. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije sta posredovala svoje pripombe neposredno predlagatelju.