Pričakovanja sindikalnih central pred začetkom pogajanj o PKP8

Sindikalne centrale so pred začetkom pogajanj o PKP8 javno izrazila pričakovanja, da bodo le-ta za razliko od pogajanj o PKP7 potekala v skladu s sprejetim Poslovnikom in da bodo imeli vladni pogajalci mandat za pogajanja.