Preklic odpoved Kolektivne pogodbe za javni sektor in odpovedi kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev oziroma aneksov k tem pogodbam