Poziv sindikalnih central poslanskim skupinam Državnega zbora RS

Sindikalne centrale so na poslanke in poslance DZ naslovile poziv, da naj glasujejo PROTI predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu