Poziv sindikalnih central po umiku novele Zakona o zavodih iz zakonodajnega postopka

Sindikalne centrale nasprotujejo tako vsebini kot načinu sprejemanja novele Zakona o zavodih ter pozivajo Vlado RS, da zakon umakne iz parlamentarne procedure.