Poziv sindikalnih central k presoji diskriminatornosti 21. in 22. člena PKP7

Sindikalne centrale so na varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti naslovile poziv k presoji diskriminatornosti 21. in 22. člena PKP7, ki sistemsko posegata v Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih in nimata povezave z epidemijo.