Poziv sindikalnih central evropskim institucijam

Sindikalne centrale so Evropsko komisijo in Evropski ekonomski in socialni odbor seznanile z zaskrbljujočim stanjem socialnega dialoga v Sloveniji in o odločitvah, ki jih Vlada in Državni zbor v zadnjem času, v vedno večji meri, sprejemata brez javne razprave in mimo socialnega dialoga.