Poročilo o delovanju SI-JUS v mandatnem obdobju 2020 - 2024