Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do septembra 2010

Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS.