Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do februarja 2013