Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do avgusta 2012