Pobuda za dopolnitve Uredbe o uvrstitvi delovnih mest

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije dajeta pobudo, da se dopolni Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede z delovnim mestom v plačni skupini I.