Pobuda za dopolnitve Kolektivne pogodbe

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije (SI-JUS) in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije sta na predlog javnih zavodov sklenila, da predlagata dopolnitev KP za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti z delovnim mestom v plačni skupini J in sicer ...