Pismo sindikalnih central evropskim institucijam - stanje socialnega dialoga v Sloveniji

Sindikalne centrale so Evropski komisiji in ostalim evropskim institucijam ter predstavnikom Mednarodne organizacije dela (ILO) posredovale pismo, v katerem so opisale stanje socialnega (ne)dialoga v Sloveniji in jih pozvale k jasnemu pozivu Vladi RS, da nemudoma preneha s sprejemanjem enostranskih rešitev in da se socialnemu dialogu v Sloveniji povrne vloga, ki jo mora imeti tako v skladu s pogodbami EU, dokumenti ILO kot tudi v skladu s slovensko zakonodajo in sprejetimi zavezami.