Oškodovanje javnih uslužbencev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja

Javni poziv obeh sindikalnih pogajalskih skupin Vladi RS k uskladitvi premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.