Opozorila sindikalnih central v luči predvidene zdravstvene reforme

Sindikalne centrale pozivajo Vlado RS, da v najkrajšem možnem času predstavi predvideno zdravstveno reformo Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) ter da se začnejo usklajevanja o predvidenih rešitvah s socialnimi partnerji.