Odziv sindikalnih central na predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Sindikalne centrale pozdravljajo uvedbo t. i. proračunske varovalke in odločitev za zbiranje celotnih sredstev pri ZZZS, vendar pričakujejo, da se bo v okviru zakonodajnega postopka višina prispevka oblikovala tako, da bo odvisna od razpoložljivega dohodka posameznice oziroma posameznika.