Odziv Evropske komisije na zaskrbljujoče stanje socialnega dialoga v Sloveniji

Direktor Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji Jordi Curell je v odzivu na poziv vseh slovenskih reprezentativnih sindikalnih central poudaril, da je Evropska komisija zavezana k branjenju socialnega dialoga, kot enega izmed ključnih stebrov socialno-tržnega gospodarstva.