Odprto pismo reprezentativnih sindikalnih central predsedniku Vlade RS

Reprezentativne sindikalne centrale so na predsednika Vlade RS naslovile odprto pismo, v katerem so izpostavile, da je nujno treba obnoviti socialni dialog v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.