Ocena Koalicijskega sporazuma in pričakovanja od nove vlade

KSJS pozitivno ocenjuje vsebino Koalicijskega sporazuma, od vlade pa pričakuje tvoren socialni dialog in enakopravno partnerstvo.