KSJS Slovenije ne organizira stavke

Obveščam vas, da Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije svojih sindikatov ne poziva na stavko. Stavko 27.9.2010 so razglasili pretežno poklicni sindikati javnega sektorja, ki na vsak način želijo odpravo plačnih nesorazmerij v določenih rokih, ne glede na ekonomske in družbene razmere.