KSJS poziva Vlado RS k takojšnjemu nadaljevanju pogajanj

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) poziva Vlado RS k takojšnjemu sklicu pogajanj in predstavitvi predloga za odpravo plačnih nesorazmerij.