KSJS podpira »stavko pacientov«

Dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od višine dohodka, vez in poznanstev ali ponudbe na trgu!