KSJS ima dovolj ignorance sindikatov

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije izražamo protest nad načinom, kako je vlada »vključila« socialne partnerje v oblikovanje Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Sindikati nismo imeli nikakršne možnosti vpliva na dokument. Največja stopnja sodelovanje so bile predstavitve posameznih resorjev (zgolj nekaterih, ki so se sami tako odločili).