KSJS dvig funkcionarskih plač pogojuje z uskladitvijo plačnih razredov v spodnji tretjini plačne lestvice

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije je na današnji seji sprejelo sklep, da se je KSJS pripravljena pogovarjati o dvigu plač funkcionarjev in direktorjev v javnem sektorju le pod pogojem, če se istočasno odpravi preveliko kompresijo plačnih razredov v spodnji tretjini plačne lestvice in sicer na način, da se ob upoštevanju višine minimalne plače vzpostavi ustrezna razmerja med posameznimi delovnimi mesti do vključno V. tarifnega razreda.