Izjava sindikalnih central o zlorabi interventne zakonodaje za trajni poseg v sistemsko zakonodajo

Sindikalne centrale so napovedale skorajšnje odločanje o vložitvi presoje skladnosti sprejetega 28. člena PKP7 z Ustavo RS in o sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela zaradi kršitve Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja.