Izjava sindikalnih central glede pogajanj o PKP8

Ker so vladni predstavniki na pogajanjih navedli, da imajo glede predlogov socialnih partnerjev izključno mandat, da jih evidentirajo, slišijo in zapišejo, nimajo pa mandata, da se o njih tudi uskladijo, je sindikalna stran predlagala, da se pogajanja nadaljujejo takoj, ko bodo vladni predstavniki mandat za pogajanja pridobili.