SI-JUS

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije

Komu je namenjen?

V SI-JUS se lahko vključijo javni uslužbenci v javnih zavodih, agencija, uradih, državni upravi ter društvih in interesnih organizacijah javnega prava.

Kdo so naši člani?

V SI-JUS se včlanjujejo javni uslužbenci, ki zagovarjajo soočanje s konkretnimi problemi in spopadanjem z izzivi, ki jih prinaša razvoj javnih služb.

Razvoj v prihodnosti

Z vključitvijo čim večjega števila javnih uslužbencev bo SI-JUS ob ustrezni organiziranosti in s kakovostnimi predstavniki zagotavljal ustrezno zaščito in primeren status javnih uslužbencev.